Arhiva categoriei: Articole

Raport NZEB necesar pentru AC Cluj

Suna la 0722.485.865 si profita acum de super preturi pentru raport NZEB!!

Raportul NZEB  a fost introdus obligatoriu pentru obtinerea autorizatiei de construire prin certificatul de urbanism odata cu modificarea legii 372/2005 . Studiu energetic

Astfel  pentru clădirile noi/ansamblurile de clădiri prin certificatul de urbanism emis de autorităţile administraţiei publice locale/judeţene competente, în vederea obţinerii, în condiţiile legii, a autorizaţiei de construire pentru clădiri, se va solicita întocmirea unui raport de conformare NZEB. Pentru clădirile ce se vor autoriza, certificarea NZEB trebuie sa îndeplinească 3 condiții, stabilite prin raport.

  1. Prima dintre condițiile solicitate este ca în funcție de destinația clădirii si zona climatică, consumul specific de energie primară anuală al clădirii noi, consum ce se raportează la suprafața utilă (exprimat in kWh/mp/an), să nu depășească limita normată admisă ( in cazul cladirilor rezidentiale din jud. Cluj valoarea e de 133,3 [ kWh/mp, an] respectiv emisiile echivalente de CO2 sa fie sub valoarea 17,1 [kg/m2,an])
  2. Minim 30% din energia primara consumată de clădirea nZEB, trebuie să provină din surse regenerabile. Acest obiectiv poate fi indeplinit prin instalarea dupa caz a unuia sau mai multor echipamente cum ar fi : pompe de căldură cu aer/aer, aer/apă, sol/apă, panouri fotovoltaice pentru consumul electric, panouri solare pentru obținerea apei calde menajere, cazane pe biomasa
  3. Clădirile trebuie să aibă un consum energetic foarte redus, care poate fi obținut prin izolație termică eficientă astfel incat rezistentele termice corectate ale elementelor de anvelopa sa fie peste valorile minime admise .

Atât în cazul clădirilor noi cât şi al celor existente incluse în programe naţionale şi locale de modernizare energetică, se urmăreşte ca soluţiile tehnice adoptate să satisfacă cerinţele minime din punct de vedere al costurilor, determinate în concordanţă cu prevederile Regulamentului delegat al UE nr. 244 / 2012.

Toate aceste demersuri facute de autoritati prin introducerea obligatorie a unui raport NZEB are loc deoarece eficienţa energetică apare nu numai ca un instrument de a economisi bani şi resurse, dar şi ca o necesitate de adaptare flexibilă la nevoile consumatorilor. Eficienţa energetică aduce soluţii viabile pentru grupuri/persoane cu risc de excluziune socială/ consumatorii vulnerabili. De asemena eficienţa energetică contribuie atat la reducerea  emisiilor de carbon cat şi la crearea de noi locuri de muncă.

Cautari recente : auditor energetic cluj, raport NZEB,  aviz energetic, audit energetic, studiu energetic ieftin, pret studiu energetic Cluj .

Auditor energetic Cluj-5 lucruri pe care trebuie sa le stii cand vrei sa faci un certificat energetic.

P: Suna la 0722.485.865 si profita acum de super preturi !!

1.  Auditorul are obligatia, conform legislatiei in vigoare, de a se deplasa la fata locului, in vederea culegerii datelor necesare (dimensiuni si structura pereti, plansee, ferestre; tipuri corpuri de incalzire; tip sistem de iluminat; trasee retele de incalzire si acm etc.) pentru intocmirea certificatului energetic.

2. Tariful unui auditor energetic nu trebuie să difere de la o localitate  la alta . Imobilele sunt mai scumpe la Cluj, dar statisticile nu trebuie să influenteze tariful  stabilit de catre auditorul energetic. Acesta se calculează  in principal după  suprafaţa utilă a imobilului, dar poate sa fie influentat si de alte elemente! Acestuia nu i se mai adauga alte taxe ascunse!

Auditor energetic Cluj3. Timpul de executie  difera in functie de complexitatea  imobilului si de modul de lucru al fiecarui auditor energetic . Echipa noastra ofera certificatul energetic in  maximum 48 de ore de la efectuarea măsurătorilor la fata locului.

4. Certificatul energetic este valabil 10 ani de zile. Certificatul energetic este obligatoriu pentru orice proprietar sau administrator al unui imobil. Acesta va trebui să-l pună la dispozitia cumparatorului sau chiriasului în momentul în care vinde cladirea sau o închiriaza. Astfel, proprietarul sau administratorul trebuie să se asigure că imobilul are un certificat energetic valabil, în original, întocmit de un auditor energetic acreditat.

5. Certificatul energetic este obligatoriu pentru orice tip de imobil (apartament, casa, spital, hotel etc.), care se construieste, vinde sau se inchiriaza. E totusi posibil să NU ai nevoie de un certificat energetic în următoarele cazuri: cladiri şi monumente protejate, lacasuri de cult, cladiri provizorii, cladiri rezidentiale utilizate pe o perioada de mai putin de 4 luni si cladiri independente sub 50 mp. Mai multe detalii despre imobilele unde este necesar certificatul energetic şi unde NU este necesar găseşti la acest link.

Cautari recente : auditor energetic Cluj, certificat energetic, pret certificat energetic, aviz energetic, audit energetic, pret certifcat energetic cluj.Cautari generale:  auditor energetic cluj,  informatii despre certificatul energetic, certificat energetic ieftin, certificat energetic rapid.

Programe reabilitare termica

P: Cauti certificat energetic in Turda? Suna la 0722.485.865 si profita acum de oferta noastra !

Circa 15.500 de români pot beneficia de bani pentru renovarea constructiilor noi sau existente cu materiale ecologice prin programele „Casa Verde” și „Casa Verde Plus”, lansate de catre Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Care este scopul programelor ?
certificat energetic TurdaScopul Programelor îl reprezinta îmbunatatirea calitatii aerului, apei si solului prin reducerea gradului de poluare cauzata de arderea lemnului si a combustibililor fosili utilizati pentru producerea energiei termice folosite pentru încalzire si obtinerea de apa calda menajera, precum si stimularea utilizarii sistemelor care folosesc în acest sens sursele de energie regenerabila, nepoluante.

Cine finanteaza aceste programe?
Finantarea Programului se realizeaza din veniturile Fondului pentru mediu iar programul se deruleaza în limita fondurilor prevazute cu aceasta destinatie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.

Care sunt etapele finantarii?
– publicarea pe pagina de internet a Autoritatii a ghidului si a anuntului de deschidere a sesiunii de finantare;
-depunerea dosarelor de finantare;
– analiza conformitatii administrative si a eligibilitatii solicitantului si a proiectului;
– aprobarea dosarelor de finantare selectate;
– postarea pe site-ul Autoritatii a listei dosarelor de finantare aprobate si respinse;
– solutionarea contestatiilor;
– încheierea contractelor de finantare;
– implementarea proiectului.

Care sunt sumele disponibile pentru fiecare proiect?
Finantarea se acorda dupa cum urmeaza:
– pâna la 6.000 lei pentru instalarea panourilor solare;
– pâna la 8.000 lei pentru instalarea pompelor de caldura;
– pâna la 6.000 lei pentru instalatie de producere a energiei termice pe baza de peleti, brichete, tocatura lemnoasa, precum si orice fel de resturi si deseuri vegetale, agricole, forestiere, silvice.In cazul cumularii în cadrul aceluiasi proiect a doua tipuri de instalatii, cuantumul finantarii solicitate nu poate depasi valoarea cea mai mare acordata unui tip de proiect din cele doua cumulate în cadrul Programului.

Criterii de eligibilitate a solicitantului
Este eligibil solicitantul care îndeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
– este persoana fizica care îsi are domiciliul pe teritoriul României;
– este proprietar/coproprietar al imobilului pe/în care se implementeaza proiectul. Imobilul trebuie sa nu faca obiectul unui litigiu în curs de solutionare la instantele judecatoresti, vreunei revendicari potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauza de utilitate publica;

-nu are obligatii restante la bugetul de stat, bugete locale, conform legislatiei nationale în vigoare;
– în activitatea desfasurata anterior nu a încalcat dispozitiile legale privind protectia mediului si nu sponsorizeaza activitati cu efect negativ asupra mediului.
– nu este eligibil solicitantul care detine în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe constructii, dintre care unele proprietati sunt comune, iar restul sunt proprietati individuale, pentru care se întocmesc o carte funciara colectiva si câte o carte funciara individuala pentru fiecare unitate individuala aflata în proprietate exclusiva, care poate fi reprezentata de locuinte si spatii cu alta destinatie, dupa caz.

Cautari recente : certificat energetic Turda, certificat energetic, pret certificat energetic, aviz energetic, audit energetic, pret  certifcat energetic Turda.  Alte cautari: lege certificat energetic, auditor energetic cluj, energie consum, certificat energetic ieftin Turda, auditor energetic cluj.