Arhiva lunii martie 2020

Raport NZEB necesar pentru AC Cluj

Suna la 0722.485.865 si profita acum de super preturi pentru raport NZEB!!

Raportul NZEB  a fost introdus obligatoriu pentru obtinerea autorizatiei de construire prin certificatul de urbanism odata cu modificarea legii 372/2005 . Studiu energetic

Astfel  pentru clădirile noi/ansamblurile de clădiri prin certificatul de urbanism emis de autorităţile administraţiei publice locale/judeţene competente, în vederea obţinerii, în condiţiile legii, a autorizaţiei de construire pentru clădiri, se va solicita întocmirea unui raport de conformare NZEB. Pentru clădirile ce se vor autoriza, certificarea NZEB trebuie sa îndeplinească 3 condiții, stabilite prin raport.

  1. Prima dintre condițiile solicitate este ca în funcție de destinația clădirii si zona climatică, consumul specific de energie primară anuală al clădirii noi, consum ce se raportează la suprafața utilă (exprimat in kWh/mp/an), să nu depășească limita normată admisă ( in cazul cladirilor rezidentiale din jud. Cluj valoarea e de 133,3 [ kWh/mp, an] respectiv emisiile echivalente de CO2 sa fie sub valoarea 17,1 [kg/m2,an])
  2. Minim 30% din energia primara consumată de clădirea nZEB, trebuie să provină din surse regenerabile. Acest obiectiv poate fi indeplinit prin instalarea dupa caz a unuia sau mai multor echipamente cum ar fi : pompe de căldură cu aer/aer, aer/apă, sol/apă, panouri fotovoltaice pentru consumul electric, panouri solare pentru obținerea apei calde menajere, cazane pe biomasa
  3. Clădirile trebuie să aibă un consum energetic foarte redus, care poate fi obținut prin izolație termică eficientă astfel incat rezistentele termice corectate ale elementelor de anvelopa sa fie peste valorile minime admise .

Atât în cazul clădirilor noi cât şi al celor existente incluse în programe naţionale şi locale de modernizare energetică, se urmăreşte ca soluţiile tehnice adoptate să satisfacă cerinţele minime din punct de vedere al costurilor, determinate în concordanţă cu prevederile Regulamentului delegat al UE nr. 244 / 2012.

Toate aceste demersuri facute de autoritati prin introducerea obligatorie a unui raport NZEB are loc deoarece eficienţa energetică apare nu numai ca un instrument de a economisi bani şi resurse, dar şi ca o necesitate de adaptare flexibilă la nevoile consumatorilor. Eficienţa energetică aduce soluţii viabile pentru grupuri/persoane cu risc de excluziune socială/ consumatorii vulnerabili. De asemena eficienţa energetică contribuie atat la reducerea  emisiilor de carbon cat şi la crearea de noi locuri de muncă.

Cautari recente : auditor energetic cluj, raport NZEB,  aviz energetic, audit energetic, studiu energetic ieftin, pret studiu energetic Cluj .