Arhiva lunii iulie 2016

Programe reabilitare termica

P: Cauti certificat energetic in Turda? Suna la 0722.485.865 si profita acum de oferta noastra !

Circa 15.500 de români pot beneficia de bani pentru renovarea constructiilor noi sau existente cu materiale ecologice prin programele „Casa Verde” și „Casa Verde Plus”, lansate de catre Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Care este scopul programelor ?
certificat energetic TurdaScopul Programelor îl reprezinta îmbunatatirea calitatii aerului, apei si solului prin reducerea gradului de poluare cauzata de arderea lemnului si a combustibililor fosili utilizati pentru producerea energiei termice folosite pentru încalzire si obtinerea de apa calda menajera, precum si stimularea utilizarii sistemelor care folosesc în acest sens sursele de energie regenerabila, nepoluante.

Cine finanteaza aceste programe?
Finantarea Programului se realizeaza din veniturile Fondului pentru mediu iar programul se deruleaza în limita fondurilor prevazute cu aceasta destinatie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.

Care sunt etapele finantarii?
– publicarea pe pagina de internet a Autoritatii a ghidului si a anuntului de deschidere a sesiunii de finantare;
-depunerea dosarelor de finantare;
– analiza conformitatii administrative si a eligibilitatii solicitantului si a proiectului;
– aprobarea dosarelor de finantare selectate;
– postarea pe site-ul Autoritatii a listei dosarelor de finantare aprobate si respinse;
– solutionarea contestatiilor;
– încheierea contractelor de finantare;
– implementarea proiectului.

Care sunt sumele disponibile pentru fiecare proiect?
Finantarea se acorda dupa cum urmeaza:
– pâna la 6.000 lei pentru instalarea panourilor solare;
– pâna la 8.000 lei pentru instalarea pompelor de caldura;
– pâna la 6.000 lei pentru instalatie de producere a energiei termice pe baza de peleti, brichete, tocatura lemnoasa, precum si orice fel de resturi si deseuri vegetale, agricole, forestiere, silvice.In cazul cumularii în cadrul aceluiasi proiect a doua tipuri de instalatii, cuantumul finantarii solicitate nu poate depasi valoarea cea mai mare acordata unui tip de proiect din cele doua cumulate în cadrul Programului.

Criterii de eligibilitate a solicitantului
Este eligibil solicitantul care îndeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
– este persoana fizica care îsi are domiciliul pe teritoriul României;
– este proprietar/coproprietar al imobilului pe/în care se implementeaza proiectul. Imobilul trebuie sa nu faca obiectul unui litigiu în curs de solutionare la instantele judecatoresti, vreunei revendicari potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauza de utilitate publica;

-nu are obligatii restante la bugetul de stat, bugete locale, conform legislatiei nationale în vigoare;
– în activitatea desfasurata anterior nu a încalcat dispozitiile legale privind protectia mediului si nu sponsorizeaza activitati cu efect negativ asupra mediului.
– nu este eligibil solicitantul care detine în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe constructii, dintre care unele proprietati sunt comune, iar restul sunt proprietati individuale, pentru care se întocmesc o carte funciara colectiva si câte o carte funciara individuala pentru fiecare unitate individuala aflata în proprietate exclusiva, care poate fi reprezentata de locuinte si spatii cu alta destinatie, dupa caz.

Cautari recente : certificat energetic Turda, certificat energetic, pret certificat energetic, aviz energetic, audit energetic, pret  certifcat energetic Turda.  Alte cautari: lege certificat energetic, auditor energetic cluj, energie consum, certificat energetic ieftin Turda, auditor energetic cluj.