Arhiva autorului: admin

Auditor energetic Cluj-5 lucruri pe care trebuie sa le stii cand vrei sa faci un certificat energetic.

P: Suna la 0722.485.865 si profita acum de super preturi !!

1.  Auditorul are obligatia, conform legislatiei in vigoare, de a se deplasa la fata locului, in vederea culegerii datelor necesare (dimensiuni si structura pereti, plansee, ferestre; tipuri corpuri de incalzire; tip sistem de iluminat; trasee retele de incalzire si apa calda menajera; stare  imobil, orientre, etc.) pentru intocmirea certificatului energetic.

2. Tariful unui auditor energetic nu trebuie să difere de la o localitate  la alta . Imobilele sunt mai scumpe la Cluj, dar statisticile nu trebuie să influenteze tariful  stabilit de catre auditorul energetic. Acesta, in cazul nostru,  incepe de la 120 lei  si se calculează in principal după  suprafaţa utilă a imobilului, dar poate sa fie influentat si de etajul la care se află apartamentul, numarul de camere, expunerea la exterior (dacă apartamentul este pe colţul clădirii sau pe mijloc) şi altele! Acestuia nu i se mai adauga alte taxe ascunse!

auditor energetic cluj3. Timpul de executie al unui certificat energetic difera in functie de complexitatea  imobilului si de modul de lucru al fiecarui auditor energetic in parte. Echipa noastra ofera certificatul energetic in  maximum 48 de ore de la efectuarea măsurătorilor la fata locului.

4. Certificatul energetic este valabil 10 ani de zile. Certificatul energetic este obligatoriu pentru orice proprietar sau administrator al unui imobil. Acesta va trebui să-l pună la dispozitia cumparatorului sau chiriasului în momentul în care vinde cladirea sau o închiriaza. Astfel, proprietarul sau administratorul trebuie să se asigure că imobilul are un certificat energetic valabil, în original, întocmit de un auditor energetic acreditat. 

5. Certificatul energetic este obligatoriu pentru orice tip de imobil (apartament, casa, spital, hotel etc.), care se construieste, vinde sau se inchiriaza dar e posibil să NU ai nevoie de un certificat energetic în următoarele cazuri: cladiri şi monumente protejate, lacasuri de cult, cladiri provizorii, cladiri rezidentiale utilizate pe o perioada de mai putin de 4 luni si cladiri independente sub 50 mp. Mai multe detalii despre imobilele unde este necesar certificatul energetic şi unde NU este necesar găseşti la acest link.

Cautari recente : auditor energetic cluj, certificat energetic cluj, certificat energetic, pret certificat energetic, aviz energetic, audit energetic, pret certifcat energetic cluj, certificat  necesar, lege certificat energetic, auditor energetic cluj, energie consum, informatii despre certificatul energetic, certificat energetic ieftin, certificat energetic rapid, pret certificare energetica Cluj .

Programe reabilitare termica

P: Cauti certificat energetic in Turda. Suna la 0722.485.865 si profita acum de oferta noastra !

Circa 15.500 de români pot beneficia de bani pentru renovarea constructiilor noi sau existente cu materiale ecologice prin programele „Casa Verde” și „Casa Verde Plus”, lansate de catre Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor
Care este scopul programelor?.
certificat energetic TurdaScopul Programelor îl reprezinta îmbunatatirea calitatii aerului, apei si solului prin reducerea gradului de poluare cauzata de arderea lemnului si a combustibililor fosili utilizati pentru producerea energiei termice folosite pentru încalzire si obtinerea de apa calda menajera, precum si stimularea utilizarii sistemelor care folosesc în acest sens sursele de energie regenerabila, nepoluante.
Cine finanteaza aceste programe?
Finantarea Programului se realizeaza din veniturile Fondului pentru mediu iar programul se deruleaza în limita fondurilor prevazute cu aceasta destinatie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.
Care sunt etapele finantarii?
– publicarea pe pagina de internet a Autoritatii a ghidului si a anuntului de deschidere a sesiunii de finantare;
-depunerea dosarelor de finantare;
– analiza conformitatii administrative si a eligibilitatii solicitantului si a proiectului;
– aprobarea dosarelor de finantare selectate;
– postarea pe site-ul Autoritatii a listei dosarelor de finantare aprobate si respinse;
– solutionarea contestatiilor;
– încheierea contractelor de finantare;
– implementarea proiectului.

Care sunt sumele disponibile pentru fiecare proiect?
Finantarea se acorda dupa cum urmeaza:
– pâna la 6.000 lei pentru instalarea panourilor solare;
– pâna la 8.000 lei pentru instalarea pompelor de caldura;
– pâna la 6.000 lei pentru instalatie de producere a energiei termice pe baza de peleti, brichete, tocatura lemnoasa, precum si orice fel de resturi si deseuri vegetale, agricole, forestiere, silvice.
In cazul cumularii în cadrul aceluiasi proiect a doua tipuri de instalatii, cuantumul finantarii solicitate nu poate depasi valoarea cea mai mare acordata unui tip de proiect din cele doua cumulate în cadrul Programului.

Criterii de eligibilitate a solicitantului
Este eligibil solicitantul care îndeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
– este persoana fizica care îsi are domiciliul pe teritoriul României;
– este proprietar/coproprietar al imobilului pe/în care se implementeaza proiectul. Imobilul trebuie sa nu faca obiectul unui litigiu în curs de solutionare la instantele judecatoresti, vreunei revendicari potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauza de utilitate publica;

-nu are obligatii restante la bugetul de stat, bugete locale, conform legislatiei nationale în vigoare;
– în activitatea desfasurata anterior începerii proiectului nu a încalcat dispozitiile legale privind protectia mediului si nu sponsorizeaza activitati cu efect negativ asupra mediului.
– nu este eligibil solicitantul care detine în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe constructii, dintre care unele proprietati sunt comune, iar restul sunt proprietati individuale, pentru care se întocmesc o carte funciara colectiva si câte o carte funciara individuala pentru fiecare unitate individuala aflata în proprietate exclusiva, care poate fi reprezentata de locuinte si spatii cu alta destinatie, dupa caz.

Cautari recente : certificat energetic Turda, certificat energetic, pret certificat energetic, aviz energetic, audit energetic, pret  certifcat energetic Turda, certificat  necesar, lege certificat energetic, auditor energetic cluj, energie consum, informatii despre certificatul energetic, certificat energetic ieftin Turda, auditor energetic cluj.

Casa Verde Plus

P: Certificate energetice in Cluj. Suna la 0722.485.865 si profita acum de oferta noastra!

Persoanele fizice care doresc reabilitarea termică a imobilelor pe care le deţin, prin imbunătăţirea izolaţiei anvelopei, vor putea aplica pentru un ajutor, nerambursabil, de la stat, în cuantum de maxim 40.000 lei.

Scopul, obiectivele și obiectul programului

casa verde plus

Scopul programului „Casa Verde Plus ” îl reprezintă imbunătăţirea calităţii mediului prin reducerea consumului de energie utilizată în clădiri, eficientizare energetică prin stimularea utilizării materialelor de izolaţie ecologice. Obiectivele programului sunt creșterea numărului de locuințe certificate energetic clasa A. Obiectul programului îl reprezintă efectuarea de lucrări destinate eficienței energetice prin finanţarea nerambursabilă din Fondul pentru mediu.

Sursa de finanţare pentru derularea programului

Finanţarea programului se realizează din veniturile Fondului pentru mediu în limita creditelor de angajament şi bugetare prevăzute cu această destinaţie prin bugetul anual al Fondului pentru mediu, aprobat conform legii.Programul are caracter multianual și se desfășoară la nivel național.

Etapele sesiunii de finanţare

-publicarea pe pagina de internet a Autorităţii a anunţului de deschidere a sesiunii de finanţare;

-depunerea dosarelor de finantare;

-analiza conformităţii administrative a documentelor depuse, a eligibilităţii solicitantului și a proiectului;

– evaluarea și selectarea dosarelor;

-aprobarea dosarelor de finanțare respinse și avizarea dosarelor de finanțare propuse spre aprobare;

– postarea pe site-ul Autorităţii a listei dosarelor de finanțare respinse;

– depunerea și soluţionarea contestaţiilor;

– aprobarea finanțării dosarelor de finanțare avizate;

– postarea pe site-ul Autorităţii a listei dosarelor de finantare aprobate;

– încheierea contractelelor de finanțare;

– implementarea proiectelor.

 Cuantumul finanțării

Finanţarea se acordă sub forma unei prime de eficiență energetică în valoare de maxim 40.000 lei, aferentă cheltuielilor eligibile, dar nu mai mult de 120lei/mp izolat și finisat,pentru izolarea construcțiilor noi si pentru izolarea construcțiilor existente.În cadrul Programului, solicitantul poate beneficia de o singură primă de eficiență energetică.Eventualele diferențe până la acoperirea integrală a costurilor pentru componentele vizate de prezentul Ghid, precum și cheltuielile neeligibile, vor fi suportate de către beneficiar din surse proprii.Dosarele vor fi acceptate în limita fondurilor disponibile în ordinea înregistrării la sediul Autorității;

Criterii de eligibilitate a solicitantului

Este considerat eligibil solicitantul care îndeplineşte după caz, următoarele condiţii:

– este cetatean roman sau cetăţean al statelor Uniunii europene şi al Spaţiului economic european cu domiciliul stabil în România

– solicitantul este titularul autorizației de construire pentru imobilul – construcție pentru care se solicită prima de eficiență energetică sau deține autorizația de construire prin preluarea acesteia la momentul dobândirii proprietății terenului, pentru construirea clădirilor;

– solicitantul este proprietar/coproprietar al imobilului – construcție, pentru care solicită prima de eficiență energetică, pentru renovarea clădirilor existente;

-solicitantul este proprietar al imobilului – teren, pe care se va implementa proiectul conform prezentului Ghid;

– imobilul – construcție și imobilul-teren nu trebuie să facă obiectul unui litigiu în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti, vreunei revendicări potrivit unei legi speciale sau dreptului comun, unei proceduri de expropriere pentru cauză de utilitate publică;

-are îndeplinite obligațiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul de stat, bugetele locale, conform prevederilor legale în vigoare;

-în activitatea desfăşurată anterior începerii proiectului nu a fost condamnat pentru infracțiuni împotriva mediului, prin hotărare judecătorească definitivă.

Nu este eligibil solicitantul care deţine în proprietate un imobil format din teren cu una sau mai multe construcţii, dintre care unele părţi sunt comune, iar restul sunt proprietăţi individuale, pentru care se întocmesc o carte funciară colectivă şi câte o carte funciară individuală pentru mai mult de două unităţi individuale, apartamente – locuinţe, aflate în proprietate exclusivă, care poate fi reprezentată de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie, după caz.

Criterii de eligilitate a proiectului privind izolarea unei construcții locuință unifamilială

Este eligibil proiectul care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

– Utilizează izolație pentru exterior în cazul fațadei și interior în cazul acoperisului, cu grosimea de minim 15 cm, din materialele prevăzute în definiția din prezentul Ghid;

-Materialele specificate vor fi folosite pentru suprafața integrală a componentelor vizate de prezentul Ghid: acoperiș, fațadă;

-In proiectul tehnic se vor regasi explicit prevederile de la alin. (1) lit. a) și b);

– Proiectul trebuie implementat pe teritoriul Romaniei.

Nu sunt eligibile clădirile independente, cu o suprafaţă utilă mai mică de 50 mp.

Mai multe informatii pot fi obtinute pe pagina Ministerului Mediului apelor si Padurilor.

Alte cautari: program izolatie casa, program casa verde plus, program casa verde, Adminstratia Fondului pentru Mediu, ajutor locuinta, Ministerul mediului, apelor si padurilor.