Arhiva lunii martie 2020

Studiu energetic necesar pentru AC Cluj

Suna la 0722.485.865 si profita acum de super preturi pentru studiu energetic!!

Studiu energetic / studiu privind performanta energetica  a fost introdus obligatoriu pentru obtinerea autorizatiei de construire prin certificatul de urbanism odata cu modificarea legii 372/2005 modificata prin Ordonanţa Guvernului nr. 13/2016. Studiu energetic

Astfel  pentru clădirile noi/ansamblurile de clădiri prin certificatul de urbanism emis de autorităţile administraţiei publice locale/judeţene competente, în vederea obţinerii, în condiţiile legii, a autorizaţiei de construire pentru clădiri, pe lângă obligativitatea respectării cerinţelor minime de performanţă energetică, se va solicita întocmirea unui studiu energetic  privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată, în funcţie de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic şi al mediului înconjurător.

Aceste sisteme alternative pot fi:

a) descentralizate de alimentare cu energie, bazate pe surse regenerabile de energie;

b) de cogenerare/trigenerare;

c) centralizate de încălzire sau de răcire ori de bloc;

d) pompe de căldură;

e) schimbătoare de căldură sol-aer;

f) recuperatoare de căldură.

Studiu energetic privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienta ridicata analizeaza potentialul investitiei d.p.d.v al utilizarii rationale a resurselor. Acesta determina modul in care sunt satisfacute cerintele tehnice si economice impuse de utilizarea proiectului.

Astfel pe lângă obligativitatea respectării cerinţelor minime de performanta energetica, Primaria Cluj-Napoca solicita întocmirea unui studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată, în funcţie de fezabilitatea acestora din punct de vedere tehnic, economic şi al mediului înconjurător.

Toate aceste demersuri facute de autoritati prin introducerea obligatorie a unui Raport de audit energetic si/sau Studiu de eficienta energetica are loc deoarece eficienţa energetică apare nu numai ca un instrument de a economisi bani şi resurse, dar şi ca o necesitate de adaptare flexibilă la nevoile consumatorilor. Eficienţa energetică aduce soluţii viabile pentru grupuri/persoane cu risc de excluziune socială/ consumatorii vulnerabili. De asemena eficienţa energetică contribuie atat la reducerea  emisiilor de carbon cat şi la crearea de noi locuri de muncă.

Cautari recente : auditor energetic cluj, studiu energetic cluj,  aviz energetic, audit energetic, studiu energetic ieftin, pret studiu energetic Cluj .